dimarts, 24 de juliol del 2018

HORTS URBANS PER A LA INTEGRACIÓ

Després d'uns mesos del conveni signat amb Fundació ASIMA en què ens cediren 500m2, l'hort urbà és ja una realitat.  Hi ha fruites autòctones així com llavors de Mali.

à diumenge, 22 de juliol del 2018

AJUDA A PIURA, PERÚ

Fundació BALCAT està duent a terme el projecte d'ajuda a Perú per a la població de La Arena, departament de Piura. Els proporcionam tancs d'aigua potable i teles mosquiteres per als damnificats de l'efecte climatològic El Niño. Es realitzaren tallers de sensibilització per a la prevenció de les malalties gastrointestinals produïdes pel consum d'aigua no potable i les transmeses pel mosquit dengue, zica i chikingunya. Aquest és un projecte finançat pel Govern de les Illes Balears i executat per FundacióBALCAT per a la població més vulnerable.